Disclaimer


Aansprakelijkheid
Jachthaven 't Fissertje heeft de inhoud van de site met de grootst mogelijke zorg samengesteld, maar kan niet garanderen dat de inhoud van deze website en in het bijzonder de daarin vervatte informatie en gegevens te allen tijde en in alle opzichten juist en volledig zijn. Dit geldt ook voor websites of media waarnaar door middel van hyperlinks of anderszins verwezen wordt.

Jachthaven 't Fissertje aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor de volledigheid en juistheid van de gegeven informatie. Verder aanvaardt Jachthaven 't Fissertje geen aansprakelijkheid jegens degene die inlogt op de website van Jachthaven 't Fissertje of anderszins van deze website gebruik maakt voor schade die daaruit voor deze, uit welken hoofde dan ook, mocht voortvloeien.

Copyright
De inhoud van deze site is auteursrechterlijk beschermd. Zonder toestemming van Jachthaven 't Fissertje is het niet toegestaan deze site of enig onderdeel daarvan te kopiëren.

Merken
Alle merken op deze site zijn ten aanzien van woord, beeld, en/of verpakkingsvorm - voor zover niet anders aangegeven - eigendom van Jachthaven 't Fissertje. Het is zonder schriftelijke toestemming van Jachthaven 't Fissertje niet toegestaan gebruik te maken van de merkrechten van Jachthaven 't Fissertje.

Algemeen
Het is niet toegestaan deze site te framen. Jachthaven 't Fissertje is niet verantwoordelijk of aansprakelijk voor de toegang tot de informatie op enige site die is verbonden danwel gelinkt van of naar deze site. De verstrekte informatie is aan wijziging onderhevig en kan steeds door Jachthaven 't Fissertje, eventueel zonder aankondiging, gewijzigd, aangevuld of verwijderd worden.

Neem contact met ons op